ကျွနု်ပ်တို ့၏ တမူထူးခြားသောချဉ်းကပ်နည်း

အစဉ်အလာရှိသောသမိုင်းကြောင်းနှင့် သက်သေအခိုင်အမာရှိသော ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဒေးလ် ကာနယ်ဂျီ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကို စစ်မှန်သောပြောင်းလဲမှုနှင့် သိသာထင်ရှားသော ရလဒ်များကို ရှာဖွေနေသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ လူပေါင်းများစွာနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ဒေး ကာနေးဂီ သည် ဘာ့ကြောင့်အများနှင့်မတူသလဲ
နှစ်ပေါင်းရာချီသော အောင်မြင်မှုသည် ဒေး ကာနေးဂီကို စျေးကွက်ဦးဆောင်သူနှင့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်ရေး လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းတွင် စစ်မှန်သော စံပြ ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။

ြမ္းးေးဆာင္ရည္ေးး ပာင္္းးလဲေးရးလမ္းးေးၾကာင္္းး

The Dale Carnegie experience engages learners from the initial contact through follow-up and support to reinforce key behaviors. Our methodology supports the development of skills and habits needed to sustain performance change. We believe that the emotional shift is as important as the behavior shift. That’s why our Performance Change Pathway™ shows our deliberate approach to create training programs that drive improved performance.

Business Learner Needs Input Output Business Learner Needs Awarness Experiences Sustainment Next Learning Cohort Social Connection Track Result/ROI Videos Alignment with Immediate Manager Social Connections Email Notifications 360 Feedback Self-Assessments Social Connections On-Demand Reinforcements Practical Assignments Cycle of Performance Improvement Unique Delivery Methodology Human Relations Principles Apps Videos Free Downloads Social Connections Individual Learning Maps 360 Follow-up Follow-up with Immediate Manager Carnegie Cloud Live Online

Dale Carnegie’s Performance Change Pathway™ encompasses five key components: Input, Awareness, Experience, Sustainment, and Output. We know that these components are essential to the design and delivery of our programs. They formulate a continuous learning path for participants to drive organizational results.

ဤအရာကို သင်၏ ပြောင်းလဲမှု ကိရိယာများအဖြစ်မှတ်ယူပါ

သင့်လုပ်ငန်း၏ ပင်မလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်နှင့် ဒေး ကာနေးဂီလေ့ကျင့်ရေး နည်းစနစ်များကို အခြေခံသော စားသုံးသူစိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်များကို ဖန်တီးရန် ကျွနု်ပ်တို ့၏ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ လုပ်သားအင်အားစုဗဟိုပြုလေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ရေး အဆင့် (၅) ဆင့်အတိုင်း သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Process Steps Infographic Oval Process Steps Infographic Arc သင့်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ကျွနု်ပ်တို ့စူးစမ်းမေးမြန်းရပါမည်။ စူးစမ်းမေးမြန်း ပါ၀င်ပတ်သက် ဆန်းသစ်တီထွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု Process Steps Infographic
 • သင်၏မဟာဗျူဟာကျသော ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြဋ္ဌာန်းရန် ကျွနု်ပ်တို ့အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြပါမည်။
  သင့်အတွက် ရှင်းလင်းတိကျသော မဟာဗျူဟာမြောက်မျှော်မှန်းချက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ရန် ကျွနု်ပ်တို ့ကူညီပေးပါမည်။ ဦးစွာ သင့်လုပ်ငန်း၏ မဟာဗျူဟာမြောက်မျှော်မှန်းချက်တစ်ခုကို ပုံကြမ်းချ ကြည့်ပါမည်။ ထို ့နောက် သင်၏ ပန်းတိုင်ကို သွားသော လမ်းတွင် ကြုံတွေ ့ရမည့် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ၄င်းတို ့ကို ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
 • ရည်ရွယ်
  ယခု ကျွနု်ပ်တို ့သင် ကြံုတွေ ့ရမည့် အခက်အခဲများကို သိပြီးဖြစ်၍ သင့်လုပ်ငန်း၏လက်ရှိအခြေအနေကို နားလည်အောင် လုပ်ရပါမည်။ သင့်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိအောင်ကောင်းမွန်စွာ အားထုတ်ကြိုးပမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးအခြေကျပြီး စီမံကိန်းတစ်ခုဆွဲပြီးသည်နှင့် သင့်လုပ်ငန်း၏ တိကျသောလိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပံ့ပေးမည့် အထူးပြုလုပ်ထားပေးသော လေ့ကျင့်ရေးများကို ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
 • အားလုံးကို ပူးပေါင်းပါ၀င်ဆောင်ရွက်စေမည်။
  အလွှာအသီးသီးမှ ၀န်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်း၏ မဟာဗျူဟာမြောက်မျှော်မှန်းချက်ပေါ် အမြင်ကိုနားထောင်ရပါမည်။ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုအပ်သော လုပ်ရည်ကိုင်ရည်လိုအပ်ချက်များကို ရှာဖွေရပါမည်။ အပြောင်းအလဲကို ထောက်ပံ့ (သို့)အားနည်းစေသော သဘောထားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရပါမည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲမှုသည် အဖွဲ ့ လိုက်အားထုတ်မှုဖြစ်ပါသည်။
 • ကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲမှုကို ဆန်းသစ်တီထွင်ပါသည်။
  ဒေး ကာနေးဂီီလေ့ကျင့်ရေး သည် လုပ်ငန်းများကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲစေနိုင်သော လူများကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကိုပါနောက်ဆုံးတွင်ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ တိုးတက်မှုသည် လုပ်ငန်းတွင်းမှစသော ပြောင်းလဲခြင်း၏ စွမ်းအင်ဖြင့် လည်ပတ်နေပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို ့၏ သင်တန်းများသည် တိုင်းတာ၍ရသော ရလဒ်များကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး သင့်လုပ်ငန်း၏ပဏာမခြေလှမ်းကိုရောက်ရှိနိုင်ရန် သင့်ဝန်ထမ်းများမှ တစ်ဆင့် ကျွနု်ပ်တို ့ဖော်ထုတ်ထားသော လုပ်ရည်ကိုင်ရည်များကို တိုက်ရိုက် နေရာချပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
 • ရလဒ်များကို လွှမ်းမိုးပြောင်းလဲမည်။
  ကျွနု်ပ်တို ့၏ လေ့ကျင့်ရေး သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရွယ်စုံတွင် စိတ်ခံစားမှုနှင့် အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှု နှင့် ကာလရှည် အပြုအမူပြောင်းလဲမှု ကို စတင်ပေးသည်ဟု လူသိများပါသည်။ ဒေး ကာနေးဂီ၏ ဆန််းသစ်ပြီး ရလဒ်ဦးတည်သော နည်းလမ်းများသည် ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကြံ ့ကြံ ့ခံခဲ့ပါသည်။ သင့်လုပ်ငန်းကို ပန််းတိုင်ရောက်အောင် ပို ့ဆောင်ပေးရန် ကျွနု်ပ်တို ့ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။

အမှတ်တံဆိပ်များသည်သင့်တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ အားလုံးကို သင်၏အောင်မြင်မှုများကို ပြသလိုက်ပါ။

သင့်ကိုယ်ရေးအကျဉ်းပေါ်မှ ဒေး ကာနေးဂီ၏ အမှတ်တံဆိပ်များကို ဂုဏ်ပြုဆုတံဆိပ်များအဖြစ်သဘောထားနိုင်ပါသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ သတိထားခြင်းခံရပြီး အလုပ်ရှင်များသည် သင့်ကို တက်ကြွစွာ အားကိုးတကြီး ရှာဖွေနေပါလိမ့်မည်။ အမှတ်တံဆိပ်တိုင်းသည် သင့်ကို အဆင့်တက်စေပြီး လုပ်ငန်းရှင်များ အလိုရှိသော ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။

Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Badge Grid Icon
Split Content Panel Icon

သင့်၏ အထောက်အထားလက်မှတ်ကို ရယူလိုက်ပါ။

ဒေး ကာနေးဂီ ၏ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအများစုသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ပညာရေးယူနစ်များ နှင့် ပညာရေး အမှတ်များအတွက် တန်းမှီပါသည်။ ထပ်ပေါင်းပြောရပါလျှင် အချို ့သင်တန်းများသည် သီးသန် ့အမှတ်ရရှိမည့် အချက်ရှိပါသည်။

Inline Cta Icon

ကျွနု်ပ်တို ့၏ သက်သေထူပြီး နည်းစနစ်များသည် အောင်မြင်မှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပါသည်။

ဒေး ကာနေးဂီ၏ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများသည် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ နှင့် လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သို ့ အလုပ်လုပ်ကြောင်း ဥပမာနှင့်တကွ သိလိုပါက ကျွနု်ပ်တို ့၏ case study များ ကို လေ့လာပါ။

Case Study များကို လေ့လာရန်